Νέος Διαγωνισμός: Κέρδισε 92,9 Ευρώ καύσιμα!

Σας φουλάρουμε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας με βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης, αξίας 92.9 Ευρώ.

Κερδίστε μέσα από τη συχνότητά μας και την Αegean Nitis Gas.

 

Ακολούθησε το λογαριασμό του @starfm929 στο Instagram,

κάνε like στη σχετική με το διαγωνισμό φωτογραφία &

comment (άφησε σχόλιο) με την αναφορά 2 (δύο) φίλων.

 

Τρεις νικητές, θα προκύψουν μετά από την κλήρωση την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 12:00, στην εκπομπή της Δήμητρας Κανατσέλη.


 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«STAR FM 929 – ΣΑΣ ΦΟΥΛΑΡΟΥΜΕ ΜΕ 92,9 ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ»

 

1. Η Eταιρία με την επωνυμία «ΜΠΑΒΕΛΑΣ Ε ΘΕΟΔΩΡΟΣ» καλούμενη χάριν

συντομίας «STAR FM 92.9»), η οποία εδρεύει στο Ναύπλιο, Αργολίδας, επί της

οδού Νικηταρά αρ. 1, με Α.Φ.Μ 104076375 και Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ, νομίμως

εκπροσωπούμενη εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια», προκηρύσσει

προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «STAR FM 929 – ΣΑΣ ΦΟΥΛΑΡΟΥΜΕ ΜΕ

92,9 ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό

διάστημα από 24.02.2020 έως και 20.03.2020, σύμφωνα με τα κατωτέρω

οριζόμενα. Ο «Διαγωνισμός» αφορά την κλήρωση νικητών που θα κερδίσουν,

μέσα από κλήρωση, 92,9 Ε (ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ)

σε καύσιμα. Τα δώρα θα παρέχει στους νικητές η εταιρία «NITIS GAS» η οποία

εδρεύει στο ΝΑΥΠΛΙΟ, επί της οδού ΆΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ, με

Α.Φ.Μ 117117314 και Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα

νομίμως στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους, από

την ημέρα που ξεκινάει ο διαγωνισμός. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο

Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στις εταιρείες που συμμετέχουν στον

διαγωνισμό καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ

αίματος και εξ αγχιστείας. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν

δύναται να μεταβιβαστεί.

 

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Instagram και την facebook σελίδα του

STAR FM 92.9 , από την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 10:00 μ.μ. ως

την Παρασκευή 20 Μαρτίου 12:00. Συμμετοχές πριν ή μετά το χρονικό αυτό

διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

4. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό πραγματοποιείται

αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και προϋποθέτει πρόσβαση των

ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η STAR

FM 92.9 δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την

υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή

σχετικών διευκολύνσεων προς οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Συνεπώς δεν

φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από λάθη,

καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, δυσλειτουργίες του τεχνικού

εξοπλισμού και των υπηρεσιών, εσφαλμένο περιεχόμενο, την απώλεια ή

διαγραφή δεδομένων, ιούς, κλπ. κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο

Διαγωνισμό ή κατά την διαδικασία της ενημέρωσης των νικητών.

 

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο «Διαγωνισμό»,

με τον ακόλουθο τρόπο. Ο ενδιαφερόμενος (εφεξής καλούμενος ο

«Συμμετέχων»), αφού επισκεφτεί τη ιστοσελίδα www.star929.gr και

ενημερωθεί για τον πλήρη μηχανισμό της συμμετοχής στο «Διαγωνισμό» θα

πρέπει να μπει σε έναν από τους 2 (δύο) κοινωνικούς λογαριασμούς του STAR

FM 92.9 (Instagram ή facebook), να ακολουθήσει το λογαριασμό

του @starfm929 σε ένα από τα 2 κοινωνικά δίκτυα και στην συνέχεια να κάνει

like & comment με την αναφορά 2 (δύο) φίλων.

Ο «Διαγωνισμός» θα προβληθεί μέσω αναφορών από τον STAR FM 92.9

στα Social Media του STAR FM 92.9 καθώς και στο site του σταθμού

www.star929.gr.

O«Συμμετέχων» μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση του «Διαγωνισμού» για

τη διεκδίκηση των δώρων που αναφέρονται κατωτέρω. Σε περίπτωση

συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανάδειξης ως νικητή ανηλίκου (κατά τον

παραπάνω όρο 2), απαιτείται η συναίνεση του ασκούντα τη γονική μέριμνα ή

του τυχόν επιτρόπου του, καθώς και η αποδοχή των όρων από τον τελευταίο.

Έπειτα, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί άμεσα μέσα από ένα από τα 2

κοινωνικά δίκτυα (Instagram ή facebook) μέσω προσωπικού μηνύματος

Κάθε Συμμετέχων, με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, έχει δικαίωμα

μιας συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Επίσης, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα να

κερδίσει μια φορά καθ’ όλη τη «Διάρκεια» της προωθητικής ενέργειας. Με τη

συμμετοχή του ο «Συμμετέχων»παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στη

Διοργανώτρια για την προβολή της ενέργειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό

τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Περαιτέρω ο Συμμετέχων παραχωρεί τη διαρκή

συναίνεσή του στη Διοργανώτρια για τη δημοσίευση και χρήση του ονόματός

του για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς αναφορικά με το προϊόν..

Επιπλέον παραχωρεί την συναίνεσή του στην Διοργανώτρια για την

δημοσίευση και χρήση του ονόματός του και φωτογραφικού υλικού, με τον ίδιο,

για την χρήση και προβολή του, σε προωθητικό υλικό, διάρκειας ένας (1) μήνα.

Περαιτέρω, ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα υποβληθέντα

προσωπικά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

 

6. Δώρα

6.1. Οι νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν, 3 δωροεπιταγές σε καύσιμα

αξίας 92,9 Ε (ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ).

6.2. Η «Ενέργεια» θα ολοκληρωθεί με την τελική ανάδειξη του νικητή στις

20/03/2020 και ώρα 13.00.

6.3. Από το «Διαγωνισμό»θα αναδειχθούν 3 τελικοί νικητές του

«Διαγωνισμού», οι οποίοι θα ενημερωθούν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα

facebook ή Instagram (ανάλογα σε ποιο από τα 2 δήλωσαν συμμετοχή).

6.4 Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα

αντικαταστατά πράγματα.

6.5Η «Διοργανώτρια» δεν αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς, από και προς το

σημείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

 

7. Ευθύνη Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση

που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και

καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα

καταχώρησης συμμετοχών στην Ενέργεια.

 

8. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε

τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στην

ιστοσελίδα που διατηρεί στο κοινωνικό μέσο ή/ και των τρίτων που ενεργούν

κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει καμία

ευθύνη για τη μη λήψη των δώρων από τους τυχερούς ή για τυχόν άκαρπες

προσπάθειες ειδοποίησης των τυχερών εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί

δυνατή η επικοινωνία.

 

9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την

Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε

άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου

διεξαγωγής της Ενέργειας. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό

κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης.

 

10. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των

συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να

παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή

δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί

το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε

Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω

συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο,

ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται

σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή

αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

 

11. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους

Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή

έμμεσα με το Διαγωνισμό.

 

12.Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε νικητής

του «Διαγωνισμού» έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή

επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως ή

ταχυδρομικά το δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή,

δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο

πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις

περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί

του δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία

απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί

κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη

αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

 

13 .Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη

πραγματοποίησης του «Διαγωνισμού», για λόγους που δεν οφείλονται σε

υπαιτιότητα του Διοργανωτή ή των συνεργατών τους, (ή ακόμη και σε

περιπτώσεις ανωτέρας βίας).

 

14. Ο Συμμετέχων δεν έχει ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα

σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της

Διοργανώτριας.

 

15.Η συμμετοχή στο «Διαγωνισμό» συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή

όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τη συνακόλουθη παραίτηση

του «Συμμετέχοντα»από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι

της «Διοργανώτριας».

 

16. Στα πλαίσια της παρούσης Ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με

τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω

(ονοματεπώνυμό τους, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης,

και την ηλεκτρονική του διεύθυνση(e-mail))καθώς και των γονέων/κηδεμόνων

τους ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών που θα συλλέξει, τα οποία θα

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της

διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε

συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό

της για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα αιτήματος

ενημέρωσης, διαγραφής, πρόσβασης, στην επεξεργασία των δεδομένων του

και γενικά όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του

Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και

κάθε άλλου νόμου περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής

συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια.

 

Όλοι οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει

αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό κατά τους

όρους του παρόντος. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα

διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις

οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν έξι (6) μήνες μετά τη λήξη

του Διαγωνισμού, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

18. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο

σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω μηνύματος στην

ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/starfm929

 

19. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι

τα Δικαστήρια του Ναυπλίου.


 

 

STAR FM 92.9 © 2014 - Web & Art Desing by Ιωάννης Γιαννούσης // Web Development by Ιωάννης Γιαννούσης